امام جمعه گرگان‌: حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی آمریکا در عراق قلب ملت ‌را تسکین داد

امام جمعه گرگان‌: حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی آمریکا در عراق قلب ملت ‌را تسکین داد

امام جمعه گرگان با اشاره به اینکه حضور مردم در مراسم سردار سلیمانی همه سرمایه‌گذاری آمریکا برای ایجاد شکاف بین نظام و مردم نقش برآب کرد، گفت: حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی آمریکا در عراق قلب ملت ایران را تسکین داد.

آخرین اخبار