سقوط مرگ‌بار ۲کودک در چاه کشاورزی

سقوط مرگ‌بار ۲کودک در چاه کشاورزی

معاون وزیر راه: در بازدیدی که از عرصه‌های طبیعی حومه گرگان داشتم، پی بردم که تجاوز‌ها به حریم جنگل، باغات و اراضی کشاورزی، کمتر از سوی مردم معمولی بوده است.